όσον αφορά τη διαφήμιση / συνεργασία:

reklama@PokolenieSmart.pl

Έχουμε συνεργαστεί